GoFoodie 線上點餐、美食外帶外送、菜單立即線上看

gofoodie logo

炸雞

火鍋

中式

日式

無肉不歡

🍗喀滋喀滋,吮指回味

5.0
5/5
5.0
5/5
4.5
4.5/5
4.8
4.8/5

🍲垂涎三尺,香辣具備

5.0
5/5
5.0
5/5
4.5
4.5/5
4.8
4.8/5

🍜中式料理,舌尖享受

4.8
4.8/5
4.3
4.3/5
5.0
5/5
4.2
4.2/5
5.0
5/5
5.0
5/5
4.5
4.5/5
4.8
4.8/5

🍣漫遊日本,食在美味

5.0
5/5
4.8
4.8/5
4.5
4.5/5
4.7
4.7/5

🥩大口吃肉,蠢蠢欲動

5.0
5/5
4.7
4.7/5
4.4
4.4/5
4.7
4.7/5
Shopping Cart